امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۸:۲۵
اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن
تهیه وتامین لوله واتصالات پلی اتیلن  پیچی و جوشی -پلی بان- پلی رود-پلی ران-پلی پارسIran Iran
پلی بان
اتصالات پلی اتیلن
۳۷۳

اتصالات پلی اتیلن

انواع اتصالات پلی اتیلن پیچی و جوشی فشار قوی

زمان تحویل
اتصالات پلی اتیلن
موردی یافت نشد.